ปฏิทินการรับสมัคร
วันที่ รายละเอียด
15 ก.พ 2561-
20 มี.ค 2561
กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 3 : รับตรง
12 มี.ค 2561-
20 เม.ย 2561
กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ
  ข่าวประกาศ
วันที่ รายละเอียด
13 มี.ค 2561 กำหนดการส่งประวัติ สำหรับนักศึกษา รอบ 1 Folio และรอบ 2 โควตา
12 มี.ค 2561 รับสมัคร รอบพิเศษ มทร.ล้านนา น่าน
07 มี.ค 2561 รับสมัคร รอบ3 : รับตรง มทร.ล้านนา
07 มี.ค 2561 ประกาศผลรับตรงรอบ 2
07 ธ.ค 2560 ประกาศผลการรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio
01 ต.ค 2560 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
01 ม.ค 2561 กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา (TCAS 2)
01 ต.ค 2560 กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ม.6/ปวช./ปวส
  ติดตามข่าวที่ เฟสบุ๊ค Facebook Page