ปฏิทินการรับสมัคร
วันที่ รายละเอียด
  ข่าวประกาศ
วันที่ รายละเอียด
14 มิ.ย 2561 กรอกประวัตินักศึกษา รอบสอบตรง3/รอบ ทปอ./รอบพิเศษ1/รอบพิเศษ2
12 มิ.ย 2561 พิมพ์ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษารอบ พิเศษ 2
11 มิ.ย 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 4 รับตรงร่วม ทปอ.
01 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รับตรง รอบพิเศษ 2
28 พ.ค 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบพิเศษ 2
02 พ.ค 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รับตรง รอบพิเศษ 1
01 พ.ค 2561 กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ 2 (รอบสุดท้าย)
25 เม.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบพิเศษ 2561
25 เม.ย 2561 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบพิเศษ
13 มี.ค 2561 กำหนดการส่งประวัติ สำหรับนักศึกษา รอบ 1 Folio และรอบ 2 โควตา
  ติดตามข่าวที่ เฟสบุ๊ค Facebook Page