ปฏิทินการรับสมัคร
วันที่ รายละเอียด
01 พ.ค 2561-
24 พ.ค 2561
กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ 2 (รอบสุดท้าย)
  ข่าวประกาศ
วันที่ รายละเอียด
02 พ.ค 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รับตรง รอบพิเศษ 1
01 พ.ค 2561 กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ 2 (รอบสุดท้าย)
25 เม.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบพิเศษ 2561
25 เม.ย 2561 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบพิเศษ
13 มี.ค 2561 กำหนดการส่งประวัติ สำหรับนักศึกษา รอบ 1 Folio และรอบ 2 โควตา
12 มี.ค 2561 รับสมัคร รอบพิเศษ มทร.ล้านนา น่าน
07 มี.ค 2561 รับสมัคร รอบ3 : รับตรง มทร.ล้านนา
07 มี.ค 2561 ประกาศผลรับตรงรอบ 2
07 ธ.ค 2560 ประกาศผลการรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio
01 ต.ค 2560 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
  ติดตามข่าวที่ เฟสบุ๊ค Facebook Page